SINH HOẠT HÈ VUI LẮM NHA

Hè 2022 tại Liên đội Trường THCS Nguyễn Trung Trực. Ngay từ những ngày hè của năm 2022 các em đội viên của liên đội đã được tham gia học tập tìm hiểu về tác hại của ma túy và các biện pháp phòng chống ma túy trong học đường, phòng tránh đuối nước, phòng chống bạo lực trẻ em….
Những ngày hè của các em là được vào trường sinh hoạt, học tập cũng như tập luyện phục vụ cho các hoạt động cấp thành phố. Mặc dù những ngày hè ngày nào các em cũng vào trường sinh hoạt câu lạc văn hóa nghệ thuật nhưng phụ huynh rất nhiệt tình đưa đón. Nhà trường xin trân quý sự nhiệt tình của phụ huynh.