THÁNG 7 VỀ – CÁC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

Ngày 17/7/2022, 08h00
Chi đoàn tham dự: Chương trình “Ngày hội tri ân- Hành trình đỏ”. (tham gia hoạt động cùng ăn, cùng ở, cùng làm tại nhà Gia đình chính sách trên địa bàn phường).

Ngày 17/7/2022, 08h00
Chi đoàn tham dự: Chương trình “Ngày hội tri ân- Hành trình đỏ”. (tham gia hoạt động cùng ăn, cùng ở, cùng làm tại nhà Gia đình chính sách trên địa bàn phường).

Chiều thứ 7 (23/7/2022) lúc 18h
Chi đoàn tham dự chương trình thắp nến Tri ân các anh hùng liệt sĩ
Địa điểm: Nhà bia ghi danh phường (cầu ngang)Ngày 26/7, lúc 17h00 – 21h00 tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Dương (nằm trên Quốc lộ 13, phường Thuận Giao) chi đoàn tham dự chương trình Thắp nến Tri ân do Tỉnh đoàn tổ chức.